Outplacement

Outplacement is een traject voor werknemers waarvoor geen geschikte plek meer is binnen uw organisatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw bedrijf om uiteenlopende redenen moet reorganiseren waardoor er arbeidsplaatsen verloren gaan. Lastige vraagstukken die specialistische inzet vergen. En dan moet u ook nog voldoen aan de wet- en regelgeving!

Speciaal voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven biedt Percuris outplacementtrajecten. Percuris begeleidt zowel u als uw werknemer met en tijdens de ontslagsituatie. In het geval van reorganisatie bemiddelen wij uw werknemers van werk naar werk.

Gedurende het gehele traject zorgen wij ervoor dat zowel u als uw werknemer voldoen aan de verplichtingen die de wet- en regelgeving stelt. Alle werkzaamheden die wij uitvoeren maken deel uit van een vooraf concreet opgesteld outplacementtraject en worden schriftelijk vastgelegd.

Percuris begeleidt uw werknemer onder meer door middel van trainingen en ondersteuning bij sollicitaties.

Kansen

Onze loopbaanadviseurs helpen uw werknemer de situatie te verwerken en inzicht te krijgen in eigen kwaliteiten en kansen. Wij maken hierbij gebruik van loopbaantesten om nieuwe mogelijkheden van uw werknemer te onderzoeken. Vervolgens trainen wij uw werknemer zichzelf te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Percuris begeleidt uw werknemer door middel van trainingen en ondersteuning bij sollicitaties.

Wij maken waar nodig gebruik van externe specialisten om het loopbaantraject succesvol te laten zijn.

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden contact met ons op.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /data/sites/web/deindruktest2nl/subsites/percurisbusiness.deindruktest2.nl/wp/wp-includes/functions.php on line 3598